Kwiecień 16

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu w sprawie przeprowadzonej rekrutacji dzieci do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klasy 1 i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021  zostały  zakwalifikowane  wszystkie dzieci,  których rodzice/opiekunowie złożyli wniosek.
Dyrektor   SP nr 1 im. św.  Józefa w Lubomierzu podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie oddziałów i ilości uczniów/dzieci zrekrutowanych do placówki na rok szkolny 2020/2021:

Klasa I
19 uczniów – 1 oddział

Oddział 0 B (starsze dzieci)
24 dzieci urodzonych w okresie od 24 stycznia 2014 roku do 21 czerwca 2015 roku

Oddział 0A (maluchy)
24 dzieci urodzonych w okresie od 02 lipca 2015 roku do 23 grudnia 2017 roku