Czerwiec 27

Przed nami piękny czas wakacji!

??????????26 czerwca to dzień, długo oczekiwany przez uczniów – zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Zamknęliśmy ten okres pięknym cytatem: „Ucz się z wczoraj, żyj dla dzisiaj, miej wiarę w jutro” Najtrudniej będzie opuścić mury szkolne absolwentom, z tym miejscem wiąże się przecież wiele wspomnień. Tutaj zawierali pierwsze przyjaźnie, przeżywali pierwsze rozterki. Tutaj odnosili swoje pierwsze porażki i sukcesy edukacyjne. Porażki, uczyły ich jak walczyć z przeciwnościami, własnymi słabościami i się nie poddawać. Sukcesy utwierdzały w przekonaniu, że wszystko można osiągnąć dzięki wytrwałości i pracy. Continue reading

Czerwiec 9

Sukces to nie przypadek…

92094153_656724261818979_4412029691964162048_nMilena Kuczaj i Martyna Wojciarczyk z klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii” dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych. Patronat Narodowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.  Continue reading

Czerwiec 4

Ważne! Informacja w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz podręczników

W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominam o konieczności dokonania zwrotów książek, podręczników oraz materiałów bibliotecznych

Zwrot materiałów bibliotecznych (książek, czasopism) odbywa się systematycznie od 25.05.2020 r. Zwroty są przyjmowane z zachowaniem Zasad korzystania z biblioteki szkolnej, które zamieszczono   na stronie internetowej szkoły oraz  obowiązującymi aktualnie wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Zwrotów dokonują rodzice lub uczniowie, pozostawiają w określonym miejscu materiały biblioteczne  zapakowane w jednorazową reklamówkę, podpisane na zewnątrz imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń. Celem ograniczenia przemieszczania się osób w budynku szkoły utworzony zostaje punkt zwrotu materiałów przy wejściu głównym (przedsionek szkoły).

Po obowiązującym okresie kwarantanny bibliotekarz weryfikuje zwroty. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku egzemplarza książki rodzic zostaje o tym poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. Zobowiązany jest również do  odkupienia  zagubionej lub zniszczonej pozycji w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie.

Przyjmowanie zwrotów odbywa się  w godz. 8.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku. Wszystkie w/w  materiały muszą zostać zwrócone do 15.06. 2020 r.

 Zwrot podręczników

Zwrot podręczników w klasach I – VIII odbywa się zgodnie z zasadami oraz harmonogramem ustalonym indywidualnie przez każdego wychowawcę. Informację w sprawie zwrotu podręczników wychowawca przekazuje uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zgodnie z regulaminem zwrotów  podręczników należy dokonywać w kompletach,  usunąć foliowe okładki oraz zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę.

Bibliotekarz