Listopad 9

Szanowni Rodzice!

Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną od poniedziałku, 9 listopada 2020r.
Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły może umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
Dyrektor Szkoły wypożyczył laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów. Możliwości są ograniczone, ale będziemy starać się pomóc.

Uczniowie mogą zgłaszać bibliotekarzowi poprzez dziennik elektroniczny tytuł, książki, lektury, którą chcą wypożyczyć . Nauczyciel bibliotekarz przygotuje książkę do odebrania w szkole.

W szkolnej kuchni przygotowywane będą w dalszym ciągu posiłki dla dzieci przedszkolnych. Jeżeli uznacie Państwo, że mimo zdalnego nauczania chcielibyście korzystać z dożywiania (na wynos) to należy to zgłosić w sekretariacie szkoły i odbierać obiad o wyznaczonej godzinie.

Bardzo proszę o zgłoszenie potrzeby opieki świetlicowej dla dzieci rodziców pracujących zawodowo.

Szanowni Państwo, musimy wykorzystać ten czas nauczania na odległość, jak najbardziej efektywnie. Proszę o wyrozumiałość i sprawną komunikację na linii Nauczyciel – Uczeń – Rodzic.

Dyrektor Szkoły