Listopad 10

Informacja dotycząca stypendium szkolnego

Dyrektor Szkoły informuje, że w szkole jest do podpisania stypendium szkolne. W zawiązku z tym, Dyrektor zaprasza do szkoły zainteresowanych rodziców  w dniu 12.11.2021 (piątek) od godz. 7.00 do 14.00.
Przypominamy, że w szkole obowiązują środki ochrony osobistej (maseczki).

 Jadwiga Baran-Stożek
Dyrektor Szkoły