Sierpień 30

Pomoc materialna dla uczniów

Uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie Gminy Mszana Dolna mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 514,00 zł na osobę w rodzinie. Wniosek o stypendium złożyć może rodzic dziecka, dyrektor szkoły lub uczeń, jeśli jest pełnoletni. Termin składania wniosków: od dnia 1 WRZEŚNIA do dnia 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU włącznie (termin ustawowy). Miejsce składania wniosków: Wnioski będą przyjmowane przez ZEAS, Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 (Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy).

Szczegóły dotyczące stypendium są dostępne na stronie:
http://www.mszana.pl/aktualnosci,3395.html#.WaaK8cZpwl0


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 30 sierpnia 2017 by Natalia in category Uncategorized