Czerwiec 25

Konkurs plastyczny „Polska w kolorze biało-czerwonym”

IMG_9630„Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem” to słowa, które powiedział bł. Jerzy Popiełuszko i które widniały na zwycięskiej pracy ucznia Szkoły Podstawowej nr im. św. Józefa w Lubomierzu Kamila Kowalczyka w gminnym konkursie plastycznym Polska w kolorze biało-czerwonym-100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Celami konkursu były: propagowanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych, promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski, rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski w przestrzeni czasowej od 1918 do 2018 r. Pomysłowość, estetyka pracy i wykonanie zostały docenione przez jury nie tylko u Kamilla, który zajął pierwsze miejsce, ale także w pracy Agaty Kaim, która otrzymała miejsce II. Jesteśmy dumni z naszych zdolnych artystów, którzy stanęli na podium.

red. Katarzyna Wojtyczka


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 25 czerwca 2018 by Natalia in category Uncategorized