Maj 20

Drodzy Rodzice uczniów klas I-III

uwagaW związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej przywracającą zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych, Dyrektor szkoły informuje, że od 25.05.2020 roku (poniedziałek) mogą być zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla wszystkich chętnych dzieci z klas początkowych. Decyzję w sprawie posłania dziecka do szkoły podejmuje Rodzic zgłaszając dziecko przez dziennik elektroniczny do wychowawców klas. Uczniów chętnych do nauki stacjonarnej, Dyrektor zaprasza do szkoły dostosowanej do wymagań sanitarnych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                Jadwiga Baran-Stożek
Dyrektor Szkoły


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 20 maja 2020 by Natalia in category Uncategorized