Wrzesień 13

Czyste Gorce

IMG_2681Dnia 11 września 2014r. uczniowie klasy czwartej pod opieką nauczycielek G. Dawiec i D. Kowalczyk oraz p. Justyny Kowalczyk (mamy jednego z uczniów), uczestniczyli w akcji Czyste Góry czyste Szlaki, którą wcześniej uzgodniono z GPN. Cała grupa, zaopatrzona w rękawiczki oraz worki na śmieci, wyruszyła ochoczo czyścić szlak od miejsca Trusiówka w Lubomierzu – Rzekach w stronę Przełęczy Borek. 

Na początku tej trasy prowadzi ścieżka edukacyjna pod nazwą Dolina Kamienicy, toteż aby połączyć przyjemne z jeszcze przyjemniejszym, uczniowie zdobywali wiedzę na kolejnych przystankach tej ścieżki, co dało im możliwość poznawania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku. Na trasie tej znajduje się również Papieżówka – polana w dolinie rzeki Kamienica. W tym miejscu – miejscu szczególnej pamięci o św. Janie Pawle II – uczniowie odmówili modlitwę w intencji Wielkiego Polaka. Na zakończenie akcji Czyste Gorce, podopieczni wraz z opiekunami zostali zaproszeni na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasy. Nadleśniczy – pracownik GPN, wygłosił pogadankę na temat Parku, który został utworzony w 1981r. dla ochrony szaty roślinnej, świata zwierząt oraz naturalnego krajobrazu. Zwrócił uwagę na to, że aby chronić cenne środowisko należy się nim opiekować, by zachowywać je dla siebie i przyszłych pokoleń.

                                                                                     red. Danuta Kowalczyk
Grażyna Dawiec

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 13 września 2014 by Natalia in category Uncategorized