Grudzień 12

Niebieska skrzynka

Celem projektu „Niebieska skrzynka” jest otwarcie się na problemy osób doświadczających przemocy. Pani pedagog Jadwiga Borowiecka odpowie na nadesłane pytania lub prośby. W ten sposób osoba będąca w kryzysie otrzyma wsparcie i profesjonalną pomoc.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: niebieskaskrzynka.sp1@wp.pl