Marzec 10

Spotkanie z przedstawicielami KRUS z Limanowej

IMG_1159W środę, 06.03.2019 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Limanowej w związku z ogólnopolskim konkursem plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem: Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, dziecko obserwuje. Ponieważ nasi uczniowie chętnie brali udział w tym konkursie, postanowiliśmy podjąć wyzwanie kolejny raz!

Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Panowie: Jacek Bulanda i Janusz Zelek kolejny raz uwrażliwili uczniów na zagrożenia związane z niewłaściwym zachowaniem w gospodarstwach rolnych. Przypomnieli o niebezpieczeństwach związanych z niedbałością gospodarzy oraz wynikające z użycia środków ochrony roślin. Zwrócili też uwagę na zwierzęta, które niekiedy bywają nieprzewidywalne, pomimo że są oswojone. Nawiązując do tematyki konkursu najwięcej uwagi poświęcili maszynom rolniczym, których nieodpowiednie i nieostrożne używanie może prowadzić do groźnych wypadków także z udziałem dzieci.

Na koniec rozdali wszystkim uczniom naszej szkoły książeczki.

Pogłębiona wiedza dotycząca niebezpieczeństw, które czyhają na wsi ułatwi świadomym zagrożeń uczniom nie tylko wykonać twórcze prace ale co najważniejsze zapobiec wypadkom podczas prac w gospodarstwie rolnym. Czekamy na dzieła plastyczne i liczymy na sukcesy!

red. Katarzyna Wojtyczka

Galeria zdjęć

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 10 marca 2019 by Natalia in category Uncategorized