Październik 1

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2018/2019:

1)      ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE UCZNIÓW:

 • z j. polskiego VIII  M. Kawecka
 • z j. polskiego kl. IV  P. Bielin
 • z matematyki  kl. VIII   E. Drabik
 • z matematyki kl. I – VIII   K. Franczyk
 • z j. angielskiego kl.  VIII    N.Kuziel
 • z historii VI – VIII  D. Węgielska
 • z biologii kl. VII – VIII   A. Niżnik
 • z geografii kl. VII – VIII  D. Dorynek
 • z fizyki kl. VII – VIII  L. Płoskonka
 • Kółko Folk – Art. – kl. I – VIII K.Wojtyczka
 • Schola dziecięca – kl. IV – VII s.E. Ciebiera
 • SKS  kl. V – VI  J.Nachman
 • w kl. I – G. Dawiec
 • w kl. II K. Kolawa
 • w kl. III G. Kołodziejczyk

2)      ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – T.W. kl.VII – G. Kołodziejczyk
 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – M. K. kl.VIII – G. Kołodziejczyk
 • Zajęcia Zajęcia logopedyczne dla dzieci 3,4,5,6 letnich J.Borowiecka
 • Zajęcia logopedyczne –  kl.I –III   J.Borowiecka
 • Zajęcia logopedyczne – kl. IV – VIII  J.Borowiecka
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne J.Borowiecka
 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – H.O. – G.Kołodziejczyk
 • Wczesne wspomaganie indywidualne –W.D. – R. Ogiela

3)      ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE UCZNIÓW:

 • SKS kl. VIII – J. Nachman
 • w kl. I – G. Dawiec
 • w kl. II K. Kolawa
 • w kl. III G. Kołodziejczyk
 • z chemii w kl. VII-VIII – A. Niżnik
 • z matematyki w kl. IV – K. Franczyk
 • Zajęcia indywidualne z B. A.  j. polski – D. Węgielska
 • Zajęcia indywidualne z B. A.  z matematyki – K. Franczyk

4)      ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PROWADZONE NA TERENIE SZKOŁY PRZEZ OSOBY Z ZEWNĄTRZ:

 • Nauka teorii i gry na skrzypcach
 • Taekwondo
 • Piłka nożna

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zajęcia dodatkowe realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

1)      zajęcia rozwijające:

 • Kółko miłośników książki – kl. VI – VII M. Kawecka
 • Kółko matematyczne „Matematyka dla każdego” – kl. IV (co 2 tygodnie) E. Drabik
 • Zajęcia rozwijające z j. angielskiego – kl. VI – VII N.Kuziel
 • SKS – kl. IV – VI J.Nachman
 • Kółko Folk – Art. – kl. I – VII K.Wojtyczka (2 godz.), A.Babuśka (1 godz.)
 • Schola dziecięca – kl. III – VII s.E. Ciebiera (2godz.)
 • Innowacja pedagogiczna „Pisać pięknie umiem, ortografię też rozumiem” – kl. IIIa i IIIb G. Dawiec
 • Kółko przyrodnicze – kl. IV – V A. Niżnik

2)      zajęcia specjalistyczne:

 • Gimnastyka korekcyjna – kl. II J. Nachman
 • Innowacja pedagogiczna – „Ruch to zdrowie” z elementami gimnastyki korekcyjnej –kl.VI-VII J.Nachman
 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – T.W. kl.VI – s. E.Ciebiera
 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – M. K. kl.VII – s. E.Ciebiera
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci 3,4,5,6 letnich (3 godz.) J.Borowiecka
 • Zajęcia logopedyczne – kl.I –III   (2 godz.) J.Borowiecka
 • Zajęcia logopedyczne – kl. IV – VII (3 godz.) J.Borowiecka
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (3 godz.) J.Borowiecka
 • Zajęcia rewalidacyjne indywidualne – H.O. – G.Kołodziejczyk
 • Wczesne wspomaganie indywidualne – H.O. i P.D. – G.Kołodziejczyk

3)      zajęcia wyrównawcze:

 • Zajęcia dyd.- wyr. z j.polskiego – kl. IV – VII   M.Kawecka
 • Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki – kl. V-VI (co 2 tygodnie) E.Drabik
 • Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki – kl. VII   E.Drabik
 • Zajęcia dyd. – wyr. indywidualne z matematyki – T.W. kl.VI E.Drabik
 • Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki „Matematyka dla każdego” kl.IV (co 2 tyg.) E.Drabik
 • Zajęcia dyd. –wyr. – kl. I i kl. II   K.Kolawa
 • Zajęcia dyd. – wyr. – kl. IIIa G.Kołodziejczyk
 • Zajęcia dyd. – wyr. z j. angielskiego – kl. VI – VII   N.Kuziel