wrzesień 3

Nauczyciele

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

mgr Jadwiga Baran-Stożek dyrektor szkoły
edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Dawiec przyroda
edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Drabik
matematyka
technika

mgr Małgorzata Kawecka język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
mgr Krystyna Kolawa edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Kołodziejczyk edukacja wczesnoszkolna
biblioteka
informatyka
mgr Natalia Kuziel język angielski
język niemiecki
informatyka
 s. mgr Elżbieta Ciebiera
religia
mgr Józefa Nachman wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Wojtyczka edukacja wczesnoszkolna
plastyka
mgr Anna Babuśka wychowanie przedszkolne
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Wąchała wychowanie przedszkolne
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Sabina Zapała-Malec
matematyka
chemia
biologia
fizyka
 mgr Dorota Węgielska język polski
historia
język angielski
mgr Dorota Wcisło
edukacja wczesnoszkolna
muzyka
logopedia
wczesne wspomaganie rozwoju
mgr Renata Ogiela wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Murzańska świetlica
język polski
mgr Katarzyna Aksamit język polski
mgr Anna Kołodziejczyk edukacja przedszkolna
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kinga Chodarcewicz
pedagog
geografia
zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Kozioł psycholog
mgr Zuzanna Wojtyczka wychowanie przedszkolne
Marta Ślazyk  świetlica

Godziny dostępności nauczycieli