Wrzesień 3

Nauczyciele

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

mgr Jadwiga Baran-Stożek dyrektor szkoły
edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Dawiec przyroda
edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Drabik
matematyka
mgr Małgorzata Kawecka język polski
historia
wiedza o społeczeństwie
mgr Krystyna Kolawa edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Kołodziejczyk edukacja wczesnoszkolna
biblioteka
informatyka
mgr Natalia Kuziel język angielski
język niemiecki
informatyka
 s. mgr Elżbieta Ciebiera
religia
mgr Józefa Nachman wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Wojtyczka edukacja wczesnoszkolna
plastyka
mgr Anna Babuśka edukacja przedszkolna
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Wąchała edukacja przedszkolna
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Niżnik
chemia
biologia
 mgr Sabina Malec-Zapała
matematyka
geografia
 mgr Lucyna Płoskonka fizyka
 mgr Dorota Węgielska język polski
historia
język angielski
mgr Dorota Wcisło
edukacja wczesnoszkolna
muzyka
logopedia

mgr Teresa Flig
technika
mgr Renata Ogiela edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Murzańska świetlica
język polski
mgr Katarzyna Aksamit język polski
mgr Anna Kołodziejczyk edukacja przedszkolna
mgr Kinga Kołodziejczyk język angielski
mgr Kinga Rucka pedagog
Artur Majchrzak
psycholog