Marzec 7

Szkoła Pamięta – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

dav3 marca 2020r. uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu wzięli  udział  w spotkaniu edukacyjnym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które miało miejsce w sali kina Kijów w Krakowie. Organizatorem wydarzenia był krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, który przygotował dla uczestników projekcję dwóch filmów dokumentalnych pt. „Uskok” i „Żołnierze Bartka”  oraz wykład dr. Michała Wenklara na temat działalności żołnierzy polskiego powojennego  podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski  i podporządkowaniu jej ZSRR.
Następnie uczniowie udali się na plac Inwalidów, gdzie obejrzeli plenerową wystawę przygotowaną przez Oddział IPN w Krakowie pt. „Wyklęci – odnalezieni w Małopolsce”. Autorami ekspozycji są dr Dawid Golik i Krzysztof Pięciak z krakowskiego pionu poszukiwań i  identyfikacji. Pracownicy tej instytucji  w ciągu dwóch lat odnaleźli i zidentyfikowali szczątki 13 bohaterów niepodległościowego podziemia na terenie Małopolski.
Dzięki uczestnictwu w tych wydarzeniach uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat Żołnierzy Niezłomnych znane z lekcji historii, co pozwoli im lepiej zrozumieć czyny i doświadczenia minionych pokoleń. Podtrzymywanie pamięci o historii Polski i jej Bohaterach uczy i wychowuje młodych ludzi  w duchu patriotyzmu, a świadomość historyczna kształtuje ich tożsamość narodową  i kulturową. Dlatego tak ważne jest, aby nie zapominać o narodowej historii, bo ona  stanowi jeden  z  fundamentów polskości.

red. Dorota Węgielska

 Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 7 marca 2020 by Natalia in category Uncategorized