czerwiec 6

Mamy osiągnięcia w  Ogólnopolskim  Konkursie  Logicznego Myślenia!!!

Dnia 14 marca 2023 r. w naszej szkole uczniowie klas I-III wzięli udział w „Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 24 uczestników z wielkim zaangażowaniem zmagało się z zadaniami wymagającymi  nie tylko wiedzy  matematycznej, ale również umiejętności logicznego myślenia. W powietrzu unosił się duch rywalizacji, każdy chciał zostać Mistrzem matematyki Continue reading

maj 25

Sukcesy uczniów w konkursie historycznym

Bartłomiej Złydaszyk – uczeń klasy 8b został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Przywrócić Głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”, a Ewelina Wojtyczka – uczennica klasy 8a zdobyła wyróżnienie.  19 maja 2023r. w Szkole Podstawowej nr 21 im. Świętego Jana Pawła II  w Nowym Sączu odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”.  Continue reading

maj 25

Pokaz pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem pomocy specjalistycznej. Każdy wiek jest odpowiedni na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy. Uczniowie klasy 8 przygotowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek pokaz pierwszej pomocy. Continue reading

maj 22

Warsztaty z przedstawicielami firmy „Traszkan”

16 maja 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas I -IV z pracownikami firmy „Traszkan”. Prowadzący w interesujący sposób opowiedzieli o działalności firmy. Odpowiedzieli na pytanie, co się dzieje z odpadami, które są wyrzucane do kosza. Prezentacja multimedialna przybliżyła działanie maszyn i  urządzeń, które są wykorzystywane do segregacji śmieci, a także umożliwiają ich powtórne wykorzystanie. Continue reading

maj 12

Warsztaty z psychologiem

W dniu 28.04.2023 odbyły się w naszej szkole warsztaty z panią psycholog Małgorzatą z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Warsztaty ufundowane przez Urząd Gminy Mszana Dolna były prowadzone przez 3 godziny lekcyjne w klasach V-VII. Zajęcia prowadzone były w duchu profilaktyki pozytywnej.

Continue reading