Październik 14

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2021

IMG_3367(1)2 października został ustanowiony przez ONZ- Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Była to okazja do rozpowszechnienia informacji o unikaniu przemocy, poprzez edukację oraz zwiększanie świadomości społecznej w naszej szkole. Uczniowie oraz nauczyciele rano otrzymali naklejki z hasłem „STOP PRZEMOCY” i nosząc je przez cały dzień pokazywali, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu mówi zdecydowanie NIE dla agresji i przemocy!

Pani pedagog przygotowała dla uczniów informacje na temat radzenia sobie z przemocą. Widniały one na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły. Ponadto nauczyciele tego dnia na lekcjach oraz podczas rozmów z uczniami, poruszali temat przemocy i agresji.

A czym dokładnie jest przemoc?

Przemoc – wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.

Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej, np.: szarpanie, popychanie, uderzanie, szturchanie, kopanie itp.

Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej, np.: groźba, krzyczenie na kogoś, obelga, zastraszanie, itp.

Przemoc rówieśnicza to m.in: przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie, wykluczenie z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie, pobicie, kopanie, popychanie, szarpanie, kradzież, niszczenie przedmiotów, złośliwe SMS-y, e-maile, wpisy w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę.

Pamiętajcie, że zawsze możecie poprosić o wsparcie lub pomoc swojego: wychowawcę, nauczyciela, pedagoga, rodzica, osobę której ufacie.

PRZEMOC NIGDY NIE JEST DOBRYM ROZWIĄZANIEM

IMG_3387(1) IMG_3367(1)

red. Kinga Rucka


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 14 października 2021 by Natalia in category Uncategorized