grudzień 1

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2006r, a obchodzony jest corocznie 2 października. To także rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego (2.10.1869). Mohandas Karamchand Gandhi jest symbolem wielkiego przywódcy, który potrafił doprowadzić do ważnych przemian społeczno-politycznych całkowicie wyrzekając się przemocy.
Nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy.  W ramach akcji, przez cały miesiąc w klasach III-VIII, odbywały się zajęcia warsztatowe na temat przeciwdziałania przemocy. Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach, a na koniec wykonali plakaty, które później wraz z gazetką przybliżającą istotę problemu, zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Trudno uciec od przemocy, jest  ona wszędzie – na ulicy, w telewizji, w szkole i w domach.  Trzeba stawiać jej czoła  i reagować, kiedy komuś dzieje  się krzywda.

red. Kinga Chodarcewicz


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 1 grudnia 2022 by Natalia in category Uncategorized