marzec 21

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNIE NA WSI”

Zachęcam do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez KRUS. Tegoroczny temat pracy to:  „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Cele konkursu:

  1. a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;
  2. b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.  Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Nie należy jej oprawiać.  Powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Gotowe prace wraz z wypełnionym załącznikiem należy przynieść do p. Katarzyny Wojtyczki do 29.03.2023 r.

Życzę twórczych pomysłów.

regulamin_konkursu_plastycznego_2023

formularz_zgloszeniowy_konk_plast_2023

red. Katarzyna Wojtyczka

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 21 marca 2023 by Natalia in category Uncategorized