maj 22

Warsztaty z przedstawicielami firmy „Traszkan”

16 maja 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas I -IV z pracownikami firmy „Traszkan”. Prowadzący w interesujący sposób opowiedzieli o działalności firmy. Odpowiedzieli na pytanie, co się dzieje z odpadami, które są wyrzucane do kosza. Prezentacja multimedialna przybliżyła działanie maszyn i  urządzeń, które są wykorzystywane do segregacji śmieci, a także umożliwiają ich powtórne wykorzystanie. Uczniowie dowiedzieli się również, że część śmieci jest rozdrabniana w celu uzyskania granulatu do ponownego wykorzystania. Mogli zobaczyć jak wyglądają półprodukty uzyskane w wyniku tego procesu. To bardzo ważne dla środowiska, by prawidłowo gospodarować odpadami, tym samym istotne jest uświadamianie młodego pokolenia w tym zakresie. Zostały przeprowadzone również praktyczne ćwiczenia w prawidłowej segregacji. Każdy mógł przyporządkować odpady do odpowiedniego pojemnika.

Spotkanie to pogłębiło świadomość podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, pokazało jak dużą odpowiedzialność ponosimy za swoje otoczenie. Na koniec wszyscy uczestnicy warsztatów zostali obdarowani miłymi niespodziankami i słodyczami.

red. Małgorzata Kawecka

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 22 maja 2023 by Natalia in category Uncategorized