Kwiecień 29

BĄDŹMY BEZPIECZNI – spotkanie z policjantem

IMG_20220426_102402Wokół nas istnieje wiele zagrożeń, ale czy wszyscy zdają sobie sprawę, że nieprzemyślane zachowania i bezmyślne żarty mogą wywołać poważne skutki dla nas samych oraz innych osób? Kradzież, niszczenie mienia, nękanie innych, wagary, korzystanie z używek, przesyłanie niedozwolonych filmów czy wpisów internetowych… to tylko mała część czynów, które podlegają karom sądowym.  Continue reading

Category: Uncategorized
Kwiecień 26

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

IMG_7966Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu zaznajamianie z przepisami oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. Continue reading

Category: Uncategorized
Kwiecień 11

Uroczystości katyńskie

Katyń9 kwietnia 2022 r. w Mszanie Dolnej odbyły się uroczystości upamiętniające Ofiary „Zbrodni Katyńskiej”, poświęcone żołnierzom, policjantom, strażnikom granicznym zamordowanym przez sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze i Charkowie w 1940 r. oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. Continue reading

Category: Uncategorized
Kwiecień 11

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1 im. św. Józefa w Lubomierzu w sprawie przeprowadzonej rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli wniosek. Continue reading

Category: Uncategorized