Kwiecień 3

Spotkanie z panem Kajetanem Rajskim

IMG_3235W ramach marcowych spotkań z interesującymi osobami oraz świadkami historii gościliśmy w naszej szkole pana Kajetana Rajskiego – dziennikarza i publicystę. Redaktora naczelnego kwartalnika „Wyklęci”. Autora książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, medalem „Pro Patria” przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

       Pan Kajetan Rajski przedstawił uczniom historię II wojny światowej, skupiając ich uwagę przede wszystkim na działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Jego wykład poparty był prezentacją multimedialną, która pozwoliła dzieciom z klas IV-V lepiej zrozumieć i zapamiętać najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie Polski w latach 1939-1945 oraz po wojnie, kiedy nasz kraj znajdował się pod rządami komunistów. Natomiast młodzież ze starszych klas mogła rozwinąć i utwalić wiadomości poznane wcześniej na lekcjach historii. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania cieszył się wątek Żołnierzy Wyklętych. Pan Kajetan Rajski przedstawił historię Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Witolda Pileckiego ps. „Druh”i „Witold”, którzy zostali skazani przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci.

Na zakończenie wykładu uczniowie mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą i wygrać pamiątkowe zeszyty z wizerunkami żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Wśród nagrodzonych znaleźli się : Jakub Opyd z kl. IVa, Patryk Kacik z kl. VII oraz Julia Złydaszyk z kl. VI.

         Dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie mają możliwość poznania interesujących ludzi, którzy z pasją realizują swoje cele i dzielą się swoimi zainteresowaniami z innymi. Dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoje wiadomości historyczne, nasz gość pozostawił wiele ciekawych książek.

red. Dorota Węgielska

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 3 kwietnia 2019 by Natalia in category Uncategorized