Czerwiec 2

Organizacja dni wolnych

3 czerwca 2021 – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

4 czerwca 2021 – piątek (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
W tym dniu dyżur w szkole od godz. 8.00 pełnić będą s. Elżbieta C. i p. Katarzyna A.

Dyrektor Szkoły