marzec 26

Mówił milczeniem…

20 marca był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Wszyscy ubrali się odświętnie, by uczcić św. Józefa-patrona naszej szkoły. Świętowanie rozpoczęło się od Mszy Świętej, którą odprawił Proboszcz naszej parafii- O. Marek Kustroń. W homilii nawiązał do Świętego, który powinien być dla nas wzorem do naśladowania. Podczas nabożeństwa odbyło się także uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły.

Dalsze świętowanie było kontynuowane w szkole. Pani Dyrektor Jadwiga Baran-Stożek powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Mszana Dolna – p. Bolesława Żabę, Ojca Proboszcza Marka Kustronia, sołtysa wsi-p. Józefa Nieckulę, emerytowanych nauczycieli naszej placówki: p. Marię Bugajską, p. Annę Malarz, p. Danutę Kowalczyk oraz przedstawicieli Rady Rodziców: p. Elżbietę Budzyń-Babuśkę i p. Karolinę Kuczaj.

Głównym punktem tego dnia  był występ przygotowany przez uczniów należących do kółka Folk-Art. Ponieważ na kartach Pisma Świętego nie znajdujemy ani jednego słowa, które wypowiedziałby opiekun Jezusa i Maryi, była to Pantomima o św. Józefie. Opowiadane przez narratora kolejne sceny z jego życia, pokazane gestem i mimiką, przeplatane piosenkami śpiewanymi przez Maryję (Milena Kołodziejczyk, kl.V) i anioła (Wiktoria Kuczaj, kl. VII) oraz przez chór anielski przypomniały naszego patrona, który milczał, ale powiedział tak wiele: czynami,  troską, pracą, odpowiedzialnością, siłą. Akompaniament muzyczny wielu instrumentalistów (Maria Zasadni, Anna Dawiec, Emilia Wąchała, Justyna Wojtyczka, Piotr Rucki, Wiktoria Zasadni, Milena Kołodziejczyk, Ewelina Wojtyczka, Urszula Kolibabka, Sebastian Foks) oraz tańce aniołów dopełniały całości. Rekwizyty, stroje oraz przepiękna scenografia dały obraz fragmentów z jego życia, począwszy od poznania, bycia świadkiem narodzenia Jezusa, przez ofiarowanie, ucieczkę i powrót do Egiptu, znalezienie Jezusa w świątyni, a skończywszy na jego śmierci i byciu świętym. Niezwykłe cechy naszego opiekuna wyeksponowane przez występujących, uświadomiły wszystkim, jaki był wielki w swej prostocie i posłuszny Bogu. Widownia z zachwytem patrzyła na grę aktorską, nagradzając wykonawców gromkimi brawami.  Słowa pochwały płynące z ust gości nagrodziły trud włożony w przygotowanie uroczystości.

Milcząc nieraz w trudach i przeciwnościach życia, bierzmy wzór z Opiekuna Świętej Rodziny. Niech główny Patron Kościoła, parafii i naszej szkoły stanie się dla nas wzorem życia rodzinnego ubogaconego Bożym wybraniem, wzorem uległości wobec Bożych planów.

                                                                                           red. Katarzyna Wojtyczka
Dorota Wcisło

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 26 marca 2023 by Natalia in category Uncategorized