kwiecień 5

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Święty Jan Paweł II, jego Osoba znana jest każdemu polskiemu dziecku i dorosłemu, milionom ludzi na całym świecie. Kochał wszystkich, a swoją wielką miłością zarażał cały świat. Miłością do ludzi, do przyrody, do ojczystego kraju. 2 kwietnia obchodziliśmy 18. rocznicę śmierci Papieża Polaka. W całym kraju odbyły się wydarzenia upamiętniające Jana Pawła II. Uczniowie kl. 1-3 także uczestniczyli w zajęciach, podczas których wspominali tego wielkiego Świętego. Drugoklasiści i trzecioklasiści w roku szk. 2021/22 uczestniczyli w innowacji „Jesteśmy chrześcijanami i patriotami”, podczas której wzbogacali wiedzę szczególnie o świętych i błogosławionych. Ponieważ wiele uwagi poświęcono Karolowi Wojtyle, pamiętali wiele szczegółów z jego życia. Swoją wiedzą dzielili się z pierwszakami, poznającymi jego biografię, która była przedstawiona przez prowadzące wychowawczynie w prezentacji.  Po pokazie multimedialnym zawierającym istotne informacje (od narodzin do śmierci papieża Polaka), wszyscy uczniowie pracowali w grupach. Każde zadanie było punktowane i uczestnicy rywalizowali ze sobą. Pomimo, że niektóre zadania były naprawdę trudne i zawierały szczegółowe informacje, uczniowie poradzili sobie znakomicie. Udowodnili w ten sposób, że mają wielki zasób wiadomości o Janie Pawle II. Na koniec zaśpiewali wraz z Karolem Wojtyłą jego ulubioną  pieśń „Barkę”.

Budujące jest to, że nasi uczniowie znają człowieka, który uczył nas, jak dążyć do świętości i który dawał siłę i odwagę  ludziom na świecie.

Jan Paweł II, Papież Słowianin, Papież Polak, Lolek z wadowickiej szkoły, człowiek skromny, kochający ludzi, bezgranicznie ufający Bogu. Kochaliśmy i  kochamy Ojca Świętego.

Niech więc jego nauka, jego miłość i jego uśmiech żyją w nas i w naszych czynach…

red. K. Wojtyczka
K. Kolawa
G. Dawiec

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 5 kwietnia 2023 by Natalia in category Uncategorized