czerwiec 24

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

W piątek 23 czerwca 2023 roku  w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Na sali gimnastycznej spotkała się cała społeczność szkolna: pani dyrektor Jadwiga Baran- Stożek, nauczyciele, uczniowie klas 1-8, rodzice tegorocznych absolwentów  oraz  zaproszeni goście – o. Marek Kustroń – proboszcz parafii w Lubomierzu,  który odprawił Mszę Świętą poprzedzającą tę uroczystość.  Akademia rozpoczęła się  wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie przekazaniem  sztandaru  uczniom klasy siódmej.  Potem w roli głównej wystąpili  najstarsi uczniowie, którzy po raz ostatni  stanęli na naszej szkolnej scenie i stali się gwiazdami tej uroczystości. Przygotowali program artystyczny pt. „Per aspera ad astra -przez trudy do gwiazd”, w którympodziękowali   za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie oraz   pokazali, jak osiąga się wymarzone cele. Następnie zatańczyli  do piosenki „Idź swoją drogą” zespołu  Raz, Dwa, Trzy – dedykując ją wszystkim, którzy starali się pokazać im „ tę właściwą z dróg”.  Na zakończenie występu ósmoklasiści  zostali pożegnani przez swoich młodszych kolegów z klasy siódmej i otrzymali od nich upominki.

W drugiej części uroczystości głos zabrała pani dyrektor, która pogratulowała wszystkim dzieciom promocji do następnej klasy, a absolwentom ukończenia szkoły.  Potem wraz z wychowawcami wręczyła  uczniom nagrody za najwyższe wyniki  w nauce i zachowaniu, a rodzicom absolwentów listy gratulacyjne.   Na  zakończenie wywołani zostali jeszcze raz uczniowie z klas ósmych, którzy przez pięć lat edukacji zawsze osiągali najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. W nagrodę zostali wpisani do Złotej Księgi . Ostatnią częścią tego niezwykle uroczystego dnia było spotkanie wychowawców z uczniami w klasach i życzenia wspaniałych, radosnych wakacji.

red. Dorota Węgielska

Galeria zdjęć


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 24 czerwca 2023 by Natalia in category Uncategorized