czerwiec 24

Sprawozdanie z realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „Przyjaciele Przyrody”

Innowacja Przyjaciele Przyrody była innowacją przyrodniczą, którą prowadzono w roku szk. 2022/2023. Uczestniczyli w niej uczniowie kl. I-III.  Podczas zajęć mieli możliwość kształtowania świadomego stosunku do poszanowania otaczającej przyrody, szacunku  do różnorodnych form życia oraz aktywnej i właściwej  postawy wobec ekologii.

Działania innowacyjne:

-zajęcia dotyczące pór roku (cechy charakterystyczne):

 • Jesień, kącik przyrodniczy z darami jesieni;
 • Zima, taniec zimowy;
 • Wiosna, wiosenne kwiaty, stroiki wiosenne;

-wycieczki przyrodnicze dalsze:

 • Zatorland (dinozaury, owady);
 • Poręba Wielka- zajęcia przyrodnicze- Mieszkańcy Gorczańskiej Puszczy w GPN;
 • ZOO-Kraków;

-wycieczki przyrodnicze bliższe:

 • Osiedle Kozyry-rozpoznawanie drzew i krzewów;
 • Wycieczka piesza-Polana Nowa;

-konkursy szkolne

 • Przyrodnicze
 • „Rozpoznawanie okolicznych drzew i krzewów”
 • „Gorce i Beskid Wyspowy”
 • Plastyczne:
 • „Pani Zima”
 • projekt torby ekologicznej

-sprzątanie okolicy szkoły;

-zajęcia z firmą „Traszkan”-segregowanie śmieci

Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, w której wszyscy uczniowie zgodnie odpowiedzieli, że chętnie brali udział w tego typu zajęciach. Za najlepszą formą wzbogacania wiedzy przyrodniczej uznali wycieczki. W następnej kolejności wskazali konkursy i zajęcia o tematyce przyrodniczej. Wszystkie wydarzenia związane z innowacją są opisane na stronie internetowej szkoły.

Na zakończenie innowacji każdy uczestnik otrzymał magnes z logo: Przyjaciele Przyrody

Dzięki działaniom związanym z innowacją uczniowie poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, rozbudzili zainteresowania związane z otaczającą przyrodą, nauczyli się właściwych postaw proekologicznych.

Opracowanie:
mgr Grażyna Dawiec
mgr Krystyna Kolawa
mgr Katarzyna Wojtyczka
mgr Dorota Wcisło


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 24 czerwca 2023 by Natalia in category Uncategorized