styczeń 26

KOLĘDNICY Z GWIAZDĄ

Chodzenie po kolędzie stanowi ważny element naszej tradycji zagórzańskiej. Aby ten zwyczaj nie zaginął, uczniowie naszej Szkoły są przygotowywani do udziału w Przeglądzie Kolędniczym. Zeszłoroczna grupa kolędnicza postanowiła zakolędować także w tym roku. I tak jak zapowiedzieli rok temu: „Z Bogom łostojcie i na drugi rok na nos tu cekojcie”, dotrzymali słowa. Chłopcy: Marcin Szczepaniak (kl. IV), Igor Bednarz, (kl. IV), Karol Kowalczyk (kl. III), Sebastian Foks (kl. II), Igor Kuczaj (kl. II) i Michał Michura (kl. II) reprezentowali naszą lubomierską „Jedynkę” 20 stycznia podczas XXIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi” w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubomierzu. Tym razem także nas nie zawiedli. Stanęli na wysokości zadania. Piyknie kolodowali, grali na smyckak i zycyli syćkiego, co nojlepse. Utrzymali zeszłoroczne II miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności, odwagi scenicznej i zacięcia góralskiego. Chłopcy mimo młodego wieku i wielkiej konkurencji spisali się na medal!Dziękujemy rodzicom, którzy są chętni do współpracy i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w tych działaniach, niejednokrotnie pomagając przy gromadzeniu rekwizytów oraz przywożąc uczniów na próby i występy.

red. Katarzyna Wojtyczka
Dorota Wcisło


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 26 stycznia 2024 by Natalia in category Uncategorized