czerwiec 18

Literacka podróż roku – Innowacja: „Książka-moja przyjaciółka”

Rok szkolny 2023/2024 był czasem intensywnych działań na polu edukacji czytelniczej w kl. 1-3. Podjęto innowacyjne wyzwanie, starając się przekazać uczniom klas I-III pasję do czytania oraz szacunek do literatury poprzez projekt „Książka – moja przyjaciółka”. Celem innowacji było nie tylko rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, lecz także stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi językowemu i kulturowemu młodego pokolenia. Pragnęliśmy, by każdy uczeń odnalazł w książce nie tylko źródło wiedzy, ale również przyjaciela, który otworzy przed nim drzwi do niezliczonych światów i przygód.

Opis działań innowacyjnych:

 1. Wycieczki:
  • Wizyta w teatrze „Rabcio” – 08.11.2023 r. Dzieci miały okazję uczestniczyć w spektaklu „Oto Rabcio”, który nie tylko dostarczył niezapomnianych wrażeń, lecz także przekazał wartości teatralnego savoir-vivre’u.
  • Wycieczka do Krakowa z zajęciami w Rynku Podziemnym- „Pogromcy legend, czyli różnica między bujdą a historią. Weryfikacja elementów historycznych w krakowskich legendach” oraz spacerem z przewodnikiem „Szlakiem legend krakowskich” – 12.06.2024 r.: Połączenie literatury z historią w jednym z najbardziej urokliwych miast Polski. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów z Lubomierza pokryło większość kosztów związanych z wyjazdem, w tym bilety do Rynku Podziemnego oraz część opłaty za autobus.
 2. Konkursy:
  • Konkurs recytatorski „Wiersze, wierszyki…” – 09.11.2023 r.: Uczniowie prezentowali utwory poetów dziecięcych, rozwijając nie tylko umiejętności recytatorskie, ale także kulturę słowa i kreatywność.
  • Konkurs „Wytrwały czytelnik” – styczeń-maj 2024 r.: systematyczne czytanie i notowania lektur wraz z ilustracjami.
  • Konkurs „Baśnie” – 11.06.2024 r.: Test znajomości baśni, nagrody sfinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów z Lubomierza.
 3. Inscenizacja na Dzień Babci i Dziadka – 24.01.2024 r. Pod okiem prowadzących uczniowie przygotowali inscenizację na podstawie baśni „O dwunastu miesiącach”, co pozwoliło im przeżyć literackie przygody w sposób bardzo realistyczny. Większość dekoracji zostało pokrytych z funduszy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów z Lubomierza.
 4. Warsztaty:
  • Warsztaty z Zagórzańską Czytanką – 08.02.2024 r. Zapoznanie się z gwarowymi tekstami literatury dziecięcej, co było okazją do odkrywania wartości dziedzictwa kulturowego.
  • Warsztaty „Zwierzaki-Przyjemniaki” – 26.04.2024 r.: Wykonywanie zakładek do książek z różnych materiałów sfinansowanych  przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów z Lubomierza.
 5. Spotkanie autorskie z A. Gąsiorowskim – 23.05.2024 r.: Inspirujące spotkanie z autorem książek dla dzieci, reżyserem, twórcą musicali i spektakli teatralnych, które zaszczepiło w uczniach pasję do literatury i sztuki.

Innowacja „Książka – moja przyjaciółka” okazała się nie tylko sukcesem, lecz także inspiracją dla dalszych działań na rzecz promocji czytelnictwa w naszej społeczności szkolnej. Widzimy, jak wielką moc mają wspólne działania, gdyż to właśnie poprzez zaangażowanie środowiska szkolnego przy wsparciu P. Dyrektor Jadwigi Baran-Stożek oraz dzięki Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodych Talentów z Lubomierza udało się osiągnąć cele, które były postawione na początku projektu. Dzięki pozyskanym funduszom oraz determinacji nauczycieli i uczniów, udało się stworzyć atmosferę otwartości na literaturę i kulturę, która z pewnością podniosła jakość szkolnej rzeczywistości. Wierzymy, że efekty naszych działań będą widoczne nie tylko w umiejętnościach czytelniczych naszych uczniów, lecz także w ich postawach i sposobie postrzegania świata, dlatego tak ważne jest pielęgnowanie więzi z literaturą jako cennym skarbem naszego życia.

red. K. Kolawa, G. Dawiec, G. Kołodziajczyk i  K. Wojtyczka


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 18 czerwca 2024 by Natalia in category Uncategorized