czerwiec 19

Podsumowanie Projektu EMP@TYCZNA KLASA

W roku szkolnym 2023/2024 klasy 7 i 8 brały udział w IV edycji Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.
Ma on na celu kreowanie postaw współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Projekt realizowany był podczas lekcji wychowawczych oraz we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza. Założenia projektu są odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Oświaty i Nauki. Podejmowane działania miały na celu rozbudzanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych ludzi, nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych osób, przezwyciężanie uprzedzeń, integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego  zachowania wśród młodzieży szkolnej. Od października do lutego uczniowie realizowali różne zadania. Październik – Tydzień Empatii, listopad- Dzień Życzliwości i Tolerancji, grudzień – Dzień Wolontariusza, styczeń i luty – „Dobry uczynek”.

Dzięki zaangażowaniu uczniów z klasy 7 i 8 w działania projektowe możemy teraz zaobserwować pozytywne efekty. Uczniowie stali się bardziej przyjaźni i empatyczni wobec siebie, dostrzegają i reagują na problemy kolegów i koleżanek.  Wielu z nich zapisało się do Szkolnego Klubu Wolontariusza i aktywnie w nim działało. Samodzielnie zorganizowali i współpracowali podczas kiermaszów charytatywnych, z których dochód przekazany został na pomoc dla potrzebujących. Zmniejszyła się również ilość nieporozumień i konfliktów wśród  naszej młodzieży.

red. Dorota Węgielska i Małgorzata Kawecka


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 19 czerwca 2024 by Natalia in category Uncategorized