maj 22

Warsztaty z przedstawicielami firmy „Traszkan”

16 maja 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas I -IV z pracownikami firmy „Traszkan”. Prowadzący w interesujący sposób opowiedzieli o działalności firmy. Odpowiedzieli na pytanie, co się dzieje z odpadami, które są wyrzucane do kosza. Prezentacja multimedialna przybliżyła działanie maszyn i  urządzeń, które są wykorzystywane do segregacji śmieci, a także umożliwiają ich powtórne wykorzystanie. Continue reading