Październik 27

Ważna informacja!

1 listopada 2021 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2 listopada 2021 r. (wtorek) lekcje odbywają się według aktualnego planu lekcji.

Dyrektor Szkoły


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 27 października 2021 by Natalia in category Uncategorized