październik 26

Pasowanie na czytelnika

??????????24 października 2014 r. był dniem w którym uczniowie kl. I po uroczyście złożonym przyrzeczeniu stali się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. W czarodziejski świat książek weszli wraz z kolegami z kl. III, którzy wcielając się w bajkowe postacie wprowadzili ich w cudowny świat fantazji. Jednak najważniejszym przesłaniem przekazanym przez trzecioklasistów były zasady poszanowania książek i konieczność dbania o to, by służyły jak najdłużej. Continue reading

Category: Uncategorized
październik 21

Prelekcja o grzybach

??????????17 września 2014r. gościliśmy w naszej szkole pana Justyniana Kołka. Ten znany pasjonat grzybów często dzieli się swoją wiedzą zarówno na łamach prasy jak również poprzez audycje radiowe i programy telewizyjne. Bardzo chętnie spotyka się z dziećmi i młodzieżą, wiedząc, że w Polsce jest wielkie zainteresowanie grzybami. Przekazuje im swoją wiedzę i doświadczenie w sposób prosty i przystępny, aby informacje te były przydatne zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak również w życiu codziennym. Continue reading

Category: Uncategorized
październik 19

Sprzątanie świata

??????????15 i 16 października 2014r. uczniowie klas IV-VI oraz dzieci klas I-III biorący udział w innowacji „Młody Chwat poznaje i chroni świat” wyposażeni w jednorazowe rękawice i worki wyruszyli w teren. W trakcie „Akcji sprzątania świata” zebrano 12 worków posegregowanych śmieci, które odebrała Firma „Traszkan”. Mamy nadzieję, że uświadomi to uczniom konieczność systematycznego dbania o środowisko naturalne. Continue reading

Category: Uncategorized
październik 16

Soliści wybrani!!!

W środę i czwartek odbył się casting na pastorałkę „Bosy Pastuszek”. W przesłuchaniu wzięło udział 15 uczestników. Jury w składzie: Katarzyna Wojtyczka, Dorota Wcisło, Katarzyna Zapała wybrało 3 solistki:

Klaudię Babuśkę z klasy II
Aleksandrę Kowalczyk z klasy IV
Oliwię Krężel z klasy V

Continue reading

Category: Uncategorized
październik 16

Naszym Nauczycielom…

??????????Dnia 13.10.2014r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To niezwykły dzień dla naszych wychowawców i nauczycieli. To właśnie oni pomagają nam rozwijać wiedzę i różne umiejętności. Dlatego więc w podzięce za ten trud, troski i ogromną cierpliwość uczniowie Samorządu Uczniowskiego pragnęli zrobić nauczycielom tę wielką przyjemność, którą był piękny, wzruszający występ. Continue reading

Category: Uncategorized
październik 10

Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

CAM01088W piątek 10 października 2014r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Ćwiczenia miały posłużyć sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji oraz przeprowadzeniu działań polegających na opuszczeniu zagrożonego budynku. Głównym celem tej akcji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek. Continue reading

Category: Uncategorized
październik 9

Ślubowanie uczniów kl. I

??????????Zgodnie z tradycją 9 października 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawcy i rodziców. Licznie zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów powitała serdecznie p. dyrektor Jadwiga Baran-Stożek. Ciepłe słowa do swoich młodszych kolegów i koleżanek skierowali też starsi uczniowie. Natomiast podekscytowani uczniowie klasy pierwszej swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym udowodnili, że są gotowi do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.  Continue reading

Category: Uncategorized
październik 7

Mamy nową nazwę zespołu folklorystyczno-artystycznego!

RozstrCAM00758zygnięto konkurs na nową nazwę zespołu muzycznego, którego przygotowanie do występów i uroczystości szkolnych to główne działania kółka Folk-Art. Spośród kilkunastu propozycji Grono Pedagogiczne wyłoniło zwycięską nazwę: ŚWARNI LUBOMIYRZANIE, której autorkami są Oliwia Krężel i Aleksandra Wąchała. Otrzymane w nagrodę wisiorki w kształcie klucza wiolinowego będą im przypominać o wygranej. Pozostali uczestnicy zadowolili się słodkimi nagrodami pocieszenia.
Continue reading

Category: Uncategorized