Październik 17

Projekt „Już pływam”

W roku szkolnym 2017/2018 18 uczniów z naszej Szkoły brało udział w projekcie pn. „Już pływam”. Był on przeznaczony dla dzieci klas młodszych, nie umiejących pływać. Projekt współfinansował Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Krakowie. Zajęcia odbywały się przez 10 kolejnych sobót po 2 godziny. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony dojazd na pływalnię w Myślenicach oraz objęte były fachową opieką instruktora nauki pływania. Projekt miał na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów.