Styczeń 27

Świetlica

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole w godzinach:

Poniedziałek 11.40 – 14.30
Wtorek 10.30 – 15.30
Środa 8.00- 10.35 i 11.50 – 15.30
Czwartek 11.30 – 15.30
Piątek 09.30 – 14.30

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa Dyrektor.

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, oraz kursu autobusu szkolnego i mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.

4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

5. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób na jednego nauczyciela.

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:

  • uczniowie dojeżdżający,
  • dzieci, które oczekują na zajęcia dodatkowe,
  • dzieci rodziców pracujących.

7. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela realizującego poszczególny przedmiot oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii, bądź zwolnione.

8. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9. Do zajęć w świetlicy wykorzystuje się materiały zakupione ze środków finansowych szkoły oraz zgromadzone w ramach tzw. „Wyprawki dziecka”.

10. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z  telefonów komórkowych i tabletów.

11. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019

 

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

p. Katarzyna Murzańska

p. Katarzyna Aksamit

Poniedziałek ————— 11.30 – 14.30
Wtorek 10.30 – 15.30 —————-
Środa 8.00– 10.35
11.50 –15.30
—————-
Czwartek 11.30 – 15.30 13.30 – 15.30
Piątek 09.30 – 14.30 —————-

Zobacz jak spędza czas Świetlicowa rodzinka

Zobacz Świetlicowo – KONKURSOWO