Sierpień 27

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji programów nauczania i wychowania, działa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem oraz zapisem w Statucie Szkoły. Biblioteka udostępnia księgozbiór, czasopisma oraz kasety. Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic może korzystać z zasobów bibliotecznych w godzinach pracy nauczycieli bibliotekarzy.

PONIEDZIAŁEK 12.30 -13.00                       
WTOREK 10.30-12.00
ŚRODA 9.30- 11.30,
12.30 – 13.00
14.00 – 14.30
CZWARTEK 9.00- 12.30
PIĄTEK 9.00 – 11.30

 

Leave a Comment