grudzień 21

Projekty realizowane w naszej szkole

Innowacje pedagogiczne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program dla szkół

Program doposażenie klasopracowni w ramach rezerwy oświatowej

Program rządowy „Aktywna tablica” – dla szkół w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Projekt „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”

Program „Aktywna tablica”

Projekt „Już pływam” 

Program „Mleko w szkole”

Program „Owoce i warzywa w szkole” 

Program „Książki naszych marzeń”

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

WF z Klasą