marzec 13

Pedagog

Pedagog szkolny: mgr Kinga Chodarcewicz

kontakt:
e-mail: kingarucka@onet.pl

Kim jest pedagog szkolny?

Pedagog szkolny to specjalista zajmujący się szeroko pojętą edukacją i wychowaniem uczniów w szkole. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju uczniów oraz tworzenie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju osobistego w środowisku szkolnym.

Główne zadania pedagoga szkolnego obejmują:

  1. Wsparcie uczniów: Pedagog szkolny pomaga uczniom w radzeniu sobie z trudnościami w nauce, rozwoju osobistym, a także w kwestiach emocjonalnych i społecznych.
  2. Doradztwo rodzicom: Pedagog szkolny udziela wsparcia i porad rodzicom w kwestiach związanych z wychowaniem i edukacją ich dzieci.
  3. Współpraca z nauczycielami: Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami w zakresie wsparcia uczniów oraz opracowywania działań profilaktycznych i interwencyjnych.
  4. Działania profilaktyczne: Pedagog szkolny prowadzi działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie problemom zachowania, trudnościom w nauce czy innym problemom uczniów.
  5. Prowadzenie zajęć edukacyjnych: Pedagog szkolny może prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu np. zdrowia psychicznego, umiejętności społecznych czy profilaktyki uzależnień.
  6. Współpraca z innymi specjalistami: Pedagog szkolny współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psychologowie szkolni, logopedzi czy terapeuci, aby zapewnić kompleksową opiekę nad uczniami.

Drodzy Rodzice,

Jestem tutaj, aby służyć Wam pomocą i wsparciem w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem Waszych dzieci. Jako pedagog szkolny, moim celem jest stworzenie dla Was oraz dla Waszych dzieci jak najbardziej odpowiednich warunków do nauki i rozwoju osobistego.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, obawy czy potrzebujecie porady dotyczącej edukacji, trudności w nauce, zachowaniu, relacjach społecznych lub innych kwestii związanych z wychowaniem, proszę nie wahajcie się skontaktować ze mną. Jestem tu, aby Wam pomóc i służyć moją wiedzą i doświadczeniem. Możecie się do mnie zwrócić poprzez osobiste spotkanie lub e-mail. Chcę, abyście byli pewni, że Wasze problemy oraz pytania są ważne i będą traktowane z szacunkiem oraz poufnością.

Razem możemy działać na rzecz najlepszego dobra Waszych dzieci i wspólnie rozwiązywać wszelkie trudności, które mogą się pojawić w ich szkolnym życiu.

Pedagog szkolny,
Kinga Chodarcewicz