Wrzesień 3

Nauczyciele

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

mgr Jadwiga Baran-Stożek dyrektor szkoły
edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Dawiec przyroda
edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Drabik matematyka
zajęcia
techniczne/ technika
świetlica
mgr Małgorzata Kawecka język polski
historia
mgr Krystyna Kolawa edukacja wczesnoszkolna
świetlica
mgr Grażyna Kołodziejczyk edukacja wczesnoszkolna
biblioteka
informatyka
mgr Natalia Kuziel język angielski
język niemiecki
zajęcia komputerowe/ informatyka
 s. mgr Elżbieta Ciebiera
religia
mgr Józefa Nachman wychowanie fizyczne
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Katarzyna Wojtyczka edukacja wczesnoszkolna
muzyka
plastyka
mgr Anna Babuśka edukacja przedszkolna
edukacja dla bezpieczeństwa
pedagog
mgr Agnieszka Wąchała edukacja przedszkolna
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Anna Niżnik
przyroda
chemia
biologia
 mgr Katarzyna Franczyk
matematyka
 mgr Danuta Dorynek geografia
 mgr Lucyna Płoskonka fizyka
 mgr Dorota Węgielska historia
język angielski
mgr Jadwiga Borowiecka logopedia
mgr Anna Ostrowska wychowanie fizyczne
mgr Paulina Bielin język polski
biblioteka
mgr Dorota Wcisło edukacja przedszkolna
logopedia
mgr Renata Ogiela edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Aksamit świetlica