październik 1

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu w roku szkolnym 2023/2024

RODZAJ ZAJĘĆ KLASA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
W-F z AWF IV-VI mgr Józefa Nachman
W-F z AWF I mgr Krystyna Kolawa
W-F z AWF III mgr Grażyna Kołodziejczyk
SKS VII-VIII mgr Józefa Nachman
Zajęcia sportowe IV mgr Józefa Nachman
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Polubić matematykę”
I mgr Krystyna Kolawa
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Kolorowe liczby”
III mgr Grażyna Dawiec
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Informatyka dla każdego”
IV mgr Grażyna Kołodziejczyk
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Kółko FOLK – ART.” w ramach, którego prowadzony jest zespół
„Śwarni Lubomiyrzanie”
II,VI mgr Dorota Wcisło
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Chcę wiedzieć więcej”
V mgr Ewa Drabik
Zajęcia kształtujące kreatywność
„Łamigłówki matematyczne”
VII mgr Sabina Zapała-Malec
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I mgr Krystyna Kolawa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II mgr Katarzyna Wojtyczka
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III mgr Grażyna Dawiec
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V mgr Ewa Drabik
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VI mgr Ewa Drabik
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze VIII mgr Sabina Zapała-Malec
Język polski dla obcokrajowców uczniowie z Ukrainy mgr Katarzyna Aksamit
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla ucznia zorganizowana na podstawie opinii
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia specjalistyczne  dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu
w roku szkolnym 2023/2024

RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY
Zajęcia kształtujące kompetencje
społeczno-emocjonalne
mgr Kinga Chodarcewicz
Zajęcia rewalidacyjne mgr Kinga Chodarcewicz,
mgr Dorota Wcisło
 Wczesne wspomaganie rozwoju mgr Dorota Wcisło
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr Kinga Chodarcewicz
Grupowe zajęcia logopedyczne mgr Dorota Wcisło
Indywidualne zajęcia logopedyczne mgr Dorota Wcisło
Grupowa terapia sensoryczna mgr Dorota Wcisło

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze/rozwijające dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu w roku szkolnym 2023/2024

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

KLASA

 

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

Kółko historyczne IV-VI mgr Dorota Węgielska
Kółko z j. angielskiego VIII mgr Natalia Kuziel
Kółko z j. polskiego V, VI, VII mgr Małgorzata Kawecka
 Kółko matematyczne IV mgr Ewa Drabik
Kółko z j. polskiego IV mgr Katarzyna Aksamit
Kółko matematyczne VII, VIII mgr Sabina Zapała-Malec