Październik 17

Program „Aktywna tablica”

Nasza Szkoła wzięła udział w rządowym programie rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie  i nasza Lubomierska Jedynka została zakwalifikowana do Programu, otrzymując 13840,00 zł dofinansowania na zakup dwóch tablic interaktywnych z wymaganym osprzętem. 

Głównym celem Projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami. Ponadto jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozbudzenie zainteresowań i uzdolnień uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.