Październik 17

Program „Książki naszych marzeń”

Program „Książki naszych marzeń” realizowany był w bibliotece szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. Jego ideą było doposażenie bibliotek, a przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależała od liczby uczniów. Za pieniądze z programu bibliotekarz doposażył księgozbiór w egzemplarze, które nie są podręcznikami i którymi autentycznie są zainteresowani uczniowie. Mamy nadzieję, że zgodnie z założeniami akcji odpowiednio dobrane książki swoją fabułą rozbudzały ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i zainspirowały do twórczego działania oraz że uczniowie doświadczyli przyjemności z czytania, odkryli w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.