Październik 18

Projekt „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”

Grupą docelową projektu jest 11 placówek oświatowych które zostały wyposażone w specyficzne dla danego rodzaju przedmiotu w sprzęty i pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej oraz w pomoce i narzędzia TIK. Dla uczniów tych szkół organizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęcia rozwijające z informatyki, a także wyjazdy edukacyjne.

Projekt trwa od 01.09.2017 do 30.06.2019