Październik 18

Program „Mleko w szkole”

Od roku szkolnego 2017/2018 programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zostały zastąpione nowym Programem dla szkół

Celem programu „Mleko w szkole” było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Mleko w szkole” był finansowany z trzech źródeł:

  • dopłata unijna obejmowała dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmowała dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmowało dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszył się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywali mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 2 miliardy szklanek mleka.