wrzesień 30

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców
działającej   przy SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu
w roku szkolnym 2023/2024

 

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Budzyń-Babuśka

 2. Z-ca przewodniczącego – Katarzyna Zasadni

 3. Sekretarz – Maria Pajdzik-Kolibabka

 4. Skarbnik – Krystyna Foks

 5.  Przedstawiciel oddz. 0A – Edyta Chlipała

 6. Przedstawiciel oddz. 0B – Małgorzata Niedojad

 7. Przedstawiciel kl. I – Agnieszka Wojtyczka 

 8. Przedstawiciel kl. III – Karolina Kuczaj

 9. Przedstawiciel kl. V – Katarzyna Aksamit

 10. Przedstawiciel kl. VII – Magdalena Cebula

 11. Przedstawiciel kl. VIII – Maria Babuśka