wrzesień 30

Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców
działającej   przy SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu
w roku szkolnym 2022/2023

 

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Elżbieta Budzyń-Babuśka

  2. Z-ca przewodniczącego – Maria Pajdzik-Kolibabka

  3. Sekretarz – Karolina Kuczaj

  4. Skarbnik – Izabela Opyd