październik 11

Mało lat mam, chcę czytać sam

Zakończenie

Ostatni etap innowacji to głównie samodzielne czytanie tekstów, jednak nie oznacza to, że przestaliśmy pracować na materiale sylabowym. Nadal ćwiczyliśmy czytanie sylab otwartych i zamkniętych. Ćwiczenia na każdym z etapów realizowane były według reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Podczas wdrażania innowacji często wykorzystywane były kolorowe materiały, które dawały możliwość urozmaicenia zajęć a przede wszystkim wprowadzały dzieci w naukę poprzez zabawę .Większość dzieci zna już samogłoski, spółgłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze i słowa odczytywane globalnie, cieszą się z faktu, iż samodzielnie „czytają”. Część dzieci pięknie zaczęła czytać poznane sylaby i z radością dąży do samodzielnego czytania.

                                                                                              Red. Anna Kołodziejczyk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zaangażowanie przedszkolaków w naukę czytania, pozwoliło nam na przejście do kolejnego etapu innowacji – zabaw sylabowych. Celem opanowania tego etapu jest umiejętność łączenia spółgłoski z samogłoską i całościowego odczytania takiej sylaby (synteza sylaby otwartej), np. la, lo, le. Przedszkolaki z łatwością opanowały wszystkie samogłoski, i z radością biorą udział w kolejnych zajęciach, które są dla nich przede wszystkim świetną zabawą.

Zaletami opisanej metody są: wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do mówienia sylabami, uwzględnienie etapów rozwoju mowy dziecka i jego możliwości percepcyjnych. Metoda Krakowska, dodatkowo wzbudza pozytywną motywację oraz ułatwia płynne czytanie ze zrozumieniem. Pozwala również na rozwijanie kreatywności u dzieci.

                                                                                              red. Anna Kołodziejczyk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przedszkolaki na zajęciach odbywających się w ramach innowacji poznały kolejne trzy samogłoski – O, E, I. Nauka odczytywania samogłosek oparta jest na tworzeniu wizualizacji (poprzez wykonywanie ruchu dłonią lub rękami ). Integracja ruchu i dźwięku jest silnie połączona w pamięci dziecka. Zadaniem dzieci, na tym etapie, jest powtarzanie głosek odczytywanych przez nauczyciela. Podczas zajęć samogłoski, zestawione zostały z obrazkami odwołującymi się do sytuacji z życia:

A – dziewczynka kołyszę lalę,
O – zdziwiona dziewczynka,
E – płaczące dziecko,
I – wyrażenie dźwiękonaśladowcze przypisane śwince.

Pięcioletnie dzieci najskuteczniej uczą się w działaniu, dlatego taką formę zajęć dzieci przyjmują z wielkim zachwytem. Ćwiczenia: dużej i małej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, kategoryzacji, szeregowania pozwolą dzieciom przygotować te funkcje poznawcze, które są bezpośrednio zaangażowane podczas czynności czytania.

 red. Anna Kołodziejczyk

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Innowacja pedagogiczna „Mało lat mam, chcę czytać sam” – Czytanie metodą sylabowąskierowana jest do dzieci 5 letnich z oddziału przedszkolnego 0B. Innowacja ma na celu zainspirować oraz zachęcić dzieci, by chciały nauczyć się czytać. Nauka czytania sylabami to nauka przez zabawę,  która wyzwala u dzieci pozytywne nastawienie do czytania.Dzieci uczą się czytać za pomocą sylab, które poznają wielozmysłowo. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 30 minut. Bardzo ważna jest systematyczna praca, dlatego dzieci będą doskonalić poznane sylaby w domu, a także codziennie na zajęciach w przedszkolu. Innowacja będzie realizowana od października 2021 r. do maja 2022 roku. Nauka czytania rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych.

Nasze przedszkolaki, są już po pierwszych zajęciach w ramach innowacji. Zabawę rozpoczęliśmy od poznania samogłoski A. Dzieci zapoznały się z tą głoską wielozmysłowo. Dzięki wykorzystaniu wizualizacji w umyśle dziecka integruje się obraz, ruch i dźwięk związany z artykulacją danej samogłoski (np. usypanie dziecka w wózku i śpiewanie aaa…). Podczas zajęć dzieci układały literkę A z aut. Przedszkolaki na zajęciach miały również, okazję jeść egzotyczne owoce, których nazwy rozpoczynają się na głoskę A- ananasa oraz arbuza. Dzieciaki świetnie się bawiły i chętnie brały udział w zajęciach.

 red. Anna Kołodziejczyk