październik 31

Mało lat mam, chcę czytać sam

Przedszkolaki z radością opanowały kolejne sylaby, i z zaangażowaniem brały udział w kolejnych zajęciach, które były dla nich przede wszystkim świetną zabawą. Ostatni etap innowacji to głównie samodzielne czytanie tekstów, jednak nie oznacza to, że przestaliśmy pracować na materiale sylabowym. Nadal ćwiczyliśmy czytanie sylab otwartych i zamkniętych. Ćwiczenia na każdym z etapów realizowane były według reguły: powtarzanie – rozumienie – nazywanie.

Podczas wdrażania innowacji często wykorzystywane były kolorowe materiały, które dawały możliwość urozmaicenia zajęć a przede wszystkim wprowadzały dzieci w naukę poprzez zabawę .Większość dzieci zna już samogłoski, spółgłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze i słowa odczytywane globalnie, cieszą się z faktu, iż samodzielnie „czytają”. Część dzieci pięknie zaczęła czytać poznane sylaby i z radością dąży do samodzielnego czytania.                              

                                                                                              red. Anna Kołodziejczyk

Zaangażowanie przedszkolaków w naukę czytania, pozwoliło nam na przejście do kolejnego etapu innowacji – zabaw sylabowych. Celem opanowania tego etapu jest umiejętność łączenia spółgłoski z samogłoską i całościowego odczytania takiej sylaby (synteza sylaby otwartej), np. la,lo, le. Przedszkolaki z łatwością opanowały wszystkie samogłoski, i z radością biorą udział w kolejnych zajęciach, które są dla nich przede wszystkim świetną zabawą.

Zaletami opisanej metody są: wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do mówienia sylabami, uwzględnienie etapów rozwoju mowy dziecka i jego możliwości percepcyjnych. Metoda Krakowska, dodatkowo wzbudza pozytywną motywację oraz ułatwia płynne czytanie ze zrozumieniem. Pozwala również na rozwijanie kreatywności u dzieci.

                                                                                              red. Anna Kołodziejczyk

Mało lat mam, chcę czytać sam”

Innowacja pedagogiczna „Mało lat mam, chcę czytać sam” – Czytanie metodą sylabową skierowana jest do dzieci 5 letnich z oddziału przedszkolnego 0B. Innowacja ma na celu zainspirować oraz zachęcić dzieci, by chciały nauczyć się czytać. Nauka czytania sylabami to nauka przez zabawę,  która wyzwala u dzieci pozytywne nastawienie do czytania. Dzieci uczą się czytać za pomocą sylab, które poznają wielozmysłowo. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 30 minut. Bardzo ważna jest systematyczna praca, dlatego dzieci będą doskonalić poznane sylaby w domu, a także codziennie na zajęciach w przedszkolu. Innowacja będzie realizowana od października 2022 r. do maja 2023 roku. Nauka czytania rozpoczyna się od poznania samogłosek ustnych.

Nasze przedszkolaki, w październiku na zajęciach w ramach innowacji poznawały pierwsze samogłoski–A, O, E, I. Nauka odczytywania samogłosek oparta jest na tworzeniu wizualizacji (poprzez wykonywanie ruchu dłonią lub rękami ). Integracja ruchu i dźwięku jest silnie połączona w pamięci dziecka. Zadaniem dzieci, na tym etapie, jest powtarzanie głosek odczytywanych przez nauczyciela. Podczas zajęć samogłoski, zestawione zostały z obrazkami odwołującymi się do sytuacji z życia:

A – dziewczynka kołyszę lalę,
O – zdziwiona dziewczynka,
E – płaczące dziecko,
I – wyrażenie dźwiękonaśladowcze przypisane śwince.

 red. Anna Kołodziejczyk