Październik 29

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna „Bliskie spotkanie z historią – ocalić od zapomnienia”
rok szk. 2018/2019

Innowacja pedagogiczna z  elementami gimnastyki korekcyjnej
„Ruch to zdrowie”

rok szk.  2017/2018

Innowacja pedagogiczna „Chętnie czytam sam, wiadomości nowe mam”
rok szk. 2016/2017

Innowacja pedagogiczna „TEATR to nie tylko maski i kostiumy.
TEATR to życie tętniące na scenie”
rok szk. 2016/2017

Innowacja pedagogiczna „Pisać pięknie umiem, ortografię też rozumiem”
rok szk. 2015/2016, 2016/2017

Innowacja pedagogiczna „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”
rok szk. 2015/2016

Innowacja pedagogiczna „Mały chwat poznaje i chroni świat
rok szk. 2014/2015

Innowacja pedagogiczna „Moje serce śpiewa, tworzy i gra.
Moje serce – dzięki temu – duszę ma”
rok szk. 2014/2015