kwiecień 15

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

image000000(1)Od września 2020 r. do grudnia 2020 r. w szkole realizowano NPRCz. Program objął swoim zasięgiem uczniów z 11 oddziałów, a nad jego przebiegiem i spójną realizacją czuwał   bibliotekarz. Program został zrealizowany zgodnie z harmonogramem realizacji Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w tym zakup nowości.

 1. Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia ankiet wśród rodziców i uczniów szkoły w wersji drukowanej.
 • Klasy 0 -3 – wypełniały ankiety w domu z rodzicami,
 • Klasy 4-5 – wypełniały ankiety kartkowe pod okiem polonistów. Uczniowie samodzielnie podawali tytuły ulubionych książek oraz wybierali książki najbardziej popularne.
 • Klasy 6-8 wypełniały ankietę w wersji drukowanej – uczniowie wybierali książki najbardziej popularne z listy podanej przez bibliotekarza oraz podawali własne propozycje.
 • Wszyscy uczniowie i rodzice miel i możliwość zgłosić także indywidualnie własne propozycje – ogłoszenie na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny.
 • Wyniki ankiet zostały wzięte pod uwagę podczas dokonywania zamówień.
 1. Akcję promowano wśród uczniów na zajęciach z wychowawcami. Informacje o realizacji programu pojawiły się również na gazetce szkolnej oraz stronie internetowej szkoły.
 1. Sporządzono wykaz proponowanych pozycji i przedstawiono go do zaopiniowania Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu. Wykaz został zaakceptowany bez uwag.
 1. Przed przygotowaniem zamówienia bibliotekarz nawiązał ścisłą współpracę z bibliotekarzem Biblioteki Publicznej Filia w Lubomierzu. Konsultowano zakupy obejmujące najpoczytniejsze pozycje oraz   wydawnictwa specjalizujące się w literaturze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi min. dyslektycznych i z autyzmem.
 1. Ofertę zakupową przesłano do księgarń i hurtowni książek. Zakupu dokonano w Hurtowni Bonito ze względu na korzystną ofertę cenową. Zakupy odbyły się drogą internetową. Łącznie zakupiono 328 pozycji.
 1. Uczniowie na każdym poziomie nauczania uczestniczyli w różnych projektach, konkursach i przedsięwzięciach promujących czytelnictwo.
 • Oddziały 0

Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”, dodatkowo w oddziale 0 B kontynuacja realizacji innowacji pedagogicznej „Mały miś w świecie literatury”.

 • Klasa 1

– konkurs plastyczny Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”
– lekcja biblioteczna – Z wizytą w bibliotece – zapoznanie uczniów z zasadami wypożyczania książek oraz regulaminem biblioteki.

 • Klasa 2

–udział w akcji SZKOLNE PRZYGODY GANGU FAJNIAKÓW, zajęcia online przeprowadzonych na podstawie rozdziału pt. Oszczędzaj kropelkę zamieszczonego w książce M. Przewoźniaka pt. Gang Fajniaków i Miasto Marzeń, w ramach ogólnopolskiego Programu-Szkolne Przygody Gangu Fajniaków. Konkurs plastyczny związany z akcją.
– lekcja biblioteczne połączona z prezentacją księgozbioru, zwłaszcza nowości zakupionych w ramach NPRCz przeznaczonych dla dzieci.

 • Klasa 3

– konkurs wiedzy dotyczący znajomości legend: Czy znasz polskie legendy?
– lekcja biblioteczna – Co wypożyczyć? – nowości w bibliotece szkolnej.

 • Klasa 4

– konkurs na komiks lub opowiadanie z wykorzystaniem nowo zakupionych pozycji- Mikołajek, Mikołajek i inne chłopaki, Wakacje Mikołajka.
– lekcja biblioteczna – Spotkanie z nieznanymi bohaterami książek – nowości w bibliotece szkolnej.

 • Klasa 5

– lekcja biblioteczna zapoznanie z serią książek o koszmarnym Karolku, zabawy polegające na wymyślaniu nowych imion dla bohaterów,
– konkurs wiedzy dotyczący znajomości treści lektury pt. „Koszmarny Karolek”.

 • Klasy 6 a i 6 b

– lekcja biblioteczna – „Kajko i Kokosz ulubiona lektura” – czytanie fragmentów lektury, zabawa „Magiczne pudełko” – uczniowie losowali pytania dotyczące treści komiksu i na nie odpowiadali- Na spotkaniu zaprezentowano uczniom   komiksy z innych serii zakupione w ramach   realizacji programu i zachęcano do ich przeczytania.

 • Klasa 7 i 8

– lekcje biblioteczne – „Z fantastyką nam do twarzy” – prezentacja zakupionych pozycji z serii Baśniobór, czytanie wybranych fragmentów utworów.

 1. W każdym zespole klasowym zrealizowano zaplanowane projekty część z nich odbyła się w formie zajęć online.
 • Projekt czytelniczy w oddziałach przedszkolnych „Lubimy czytać” – trwał od września do grudnia 2020 r. i obejmował dwa oddziały. Podejmowane działania promowały czytelnictwo, a nauczyciele dostosowywali realizowane treści do możliwości oraz zainteresowań dzieci. W salach powstały przyjazne „Kąciki czytelnicze” z nowościami dla dzieci. W ramach projektu przestrzegając reżimu sanitarnego zorganizowano „Dzień głośnego czytania”, „Dzień bajkowych postaci” był   pretekstem do zaprezentowania się w bajkowym stroju. Na zakończenie projektu zorganizowano konkurs plastyczny„ Moja ulubiona bajka”.
 • Projekt dla klasy 1 „Tajemniczy świat wierszy” – uczniowie w czasie spotkań poznawali zasoby biblioteki. W czasie miesięcznego cotygodniowego cyklu spotkań skupiono się głównie na twórczości Juliana Tuwima. Nauczyciel czytał wybrane utwory, uczniowie losowali pytania i odpowiadali na zagadki związane z wierszem. Następnie wzięli udział w konkursie” Ilustracja do wiersza Lokomotywa”. Podsumowaniem i zakończeniem projektu był klasowy konkurs recytacji wybranego fragmentu wiersza.

image000001Dodatkowo uczniowie klasy 1 wzięli udział w dwóch projektach edukacyjnych:

„Mała książka wielki człowiek” – projekt organizowany przez Instytut Książki w ramach którego pierwszoklasiści otrzymali wyprawki czytelnicze, a rodzice materiały edukacyjne. Szczegóły na stronie www.wielki-czlowiek.pl.

Drugi projekt „Czytanie ma moc”– słuchanie audiobooka, wykonywanie zadań związanych z treścią utworu „Czerwone krzesło” , konkurs na ilustrację do utworu (akcja trwa).

Szczegóły na stronie https://czytaniemamoc.pl/

 • Projekt dla klasy 2 „ Kto czyta nie błądzi ”, jego celem jest propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej. Uczniowie pracują zgodnie z zadaniami. Projekt zrealizowany jest w formie: wspólnego czytania, własnej twórczości, konkursu.

Drugi projekt „Czytanie ma moc”– słuchanie audiobooka, wykonywanie zadań związanych z treścią utworu „Mikołajek” , konkurs związany z dalszymi przygodami Mikołajka (akcja trwa).

Szczegóły na stronie https://czytaniemamoc.pl/

 • Projekt dla klas 3 „Z wizytą u księcia Popiela” – cykl 3 spotkań w bibliotece w ramach których uczniowie poznawali mało znane legendy, następnie opowiadali wybrane fragmenty utworów i rozwiązywali zagadki z nimi związane. Na zakończenie zrealizowano konkurs wiedzy dotyczący znajomości legend

Dodatkowo uczniowie klasy 3 wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym

„ Czytanie ma moc” – słuchanie audiobooka, wykonywanie zadań związanych z treścią utworu „Percepcja” , konkurs na dalszy ciąg przygód głównych bohaterów (akcja trwa). Szczegóły na stronie https://czytaniemamoc.pl/

 • Projekt dla klasy 4 – „Wkręceni w czytanie”, którego celem jest promocja czytelnictwa i literatury wśród uczniów, poprawa stanu czytelnictwa, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu. Projekt oparty na lekturze „Akademia Pana Kleksa”. Działania: czytanie fragmentów wybranych z książek z podziałem na role. Próba utożsamienia się     z bohaterami literackimi. Wykonanie ilustracji do wybranych książek. Przygotowanie okładki. Prezentacja podczas lekcji bibliotecznej ulubionej książki. Moja przygoda w Akademii Pana   Kleksa ( redagowanie opowiadania, którego bohaterem jest uczeń, a akcja rozgrywa się w jednej z bajek, do której prowadzą drzwi w ogrodzie Pana Kleksa).
 • Projekt dla klasy 5 – W fascynującym świecie książek” , cele: promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów, rozwijanie wyobraźni dziecięcej, dostarczanie pozytywnych przeżyć i wzorców postępowania. Projekt trwał od września do grudnia 2020 r. Był oparty na utworach: „Lew. Czarownica i stara szafa”, „Władca Lewawu”, „Alicja w krainie Czarów”. Działania obejmują min. przygotowanie mapy myśli przedstawiającej fantastyczny świat wybranej lektury, opracowywanie mapy podróży z ulubionym bohaterem, np. „W poszukiwaniu tożsamości z Ketrabem”, czy „Ratowanie świata Aslana”, redagowanie zaproszenia zachęcającego innych uczniów do poznawania baśniowego świata książek, w którym dobro zawsze wygrywa.
 • Projekt dla klasy 6 a i 6 b – „Buszujemy w bibliotece”, celem działań była promocja czytelnictwa, zapoznanie uczniów z zasobami i możliwościami biblioteki szkolnej oraz bibliotek internetowych, zachęcenie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek i antykwariatów, budowanie właściwych nawyków czytelniczych, promocja biblioteki szkolnej. Efektem działań jest stworzenie ulotki promującej bibliotekę.
 • Projekt dla klasy 7 – „Literatura pokazuje nam, jakie postawy w życiu człowieka powinny być ważne”, jego celem jest promocja czytelnictwa i literatury wśród uczniów, poprawa stanu czytelnictwa, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu, ukazanie wartości, wzorcowych postaw, właściwych zasad postępowania w sytuacjach konfliktowych.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” (wrzesień, październik)- zapoznanie się z treścią książki

Fredry „Zemsta”, analiza postaci Cześnika i Rejenta oraz konfliktu istniejącego między

ich rodami, jak rozwiązywać problemy, by uniknąć konfliktów? – burza mózgów.

„Kto nie był człowiekiem ni razu, temu człowiek nic nie pomoże” (listopad)- zapoznanie

się lekturą A. Mickiewicza ”Dziady” cz. II, system wartości ukazany w lekturze – mapa

„Jest mnóstwo rzeczy, które przyniosły mi wiele dobrego, choć nie przyniosły mi

żadnego zysku. Taką rzeczą są właśnie Święta Bożego Narodzenia”

(grudzień).Zapoznanie się z lektura K. Dickensa „Opowieść wigilijna” – wartości, które są

naprawdę ważne w życiu człowieka – mapa mentalna, ukazanie wagi tradycji i

zwyczajów w naszym życiu, wartości, które niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia.

 • Projekt dla klasy 8 – Patriotyzm w literaturze, promocja czytelnictwa i literatury wśród uczniów, poprawa stanu czytelnictwa, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania czasu, ukazanie postawy patriotyzmu w literaturze.

Umiłowanie Ojczyzny – twórczość Jana Kochanowskiego (wrzesień)

Oddać życie za Ojczyznę? – bohaterowie „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego (październik)

Obraz utraconej Ojczyzny w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza (listopad, grudzień)

Ponadto uczniowie kl. I-VIII całej szkoły wzięli udział w konkursach:

 • szkolnym „Z książką Ci do twarzy” oraz „Żywa okładka” – konkurs fotograficzny polegający na jak najwierniejszym upodobnieniu się do bohatera z książki.
 • gminnym”Portret mojej ulubionej postaci fantastycznej z bajki, baśni, legendy lub powieści”. Dziesięciu uczniów naszej szkoły brało udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Wójta Gminy Mszana Dolna oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej. Uczestnicy konkursu wykonywali pracę plastyczną przedstawiającą portret ulubionej postaci fantastycznej z bajki, baśni, legendy lub powieści. Jedna uczennica klasy III, zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.gbpkasinka.pl/
 • powiatowym – V edycja konkursu zorganizowanego przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – Filia w Limanowej we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi powiatu limanowskiego „Dobry zwyczaj-wypożyczaj”. Troje uczniów naszej „Jedynki” zdobyło nagrody. Uczeń kl. VI b zajął III miejsce, a wyróżnienia otrzymali   uczniowie kl. VI a i VI b
 1. Zorganizowano wydarzenia czytelnicze promujące czytelnictwo.
 • „Tydzień głośnego czytania” od 5.10 do 9.10 polegający na odwiedzinach biblioteki poszczególnych klas według harmonogramu, udział w lekcjach bibliotecznych, a ponadto zapoznawanie się z zakupowymi nowościami, słuchaniem recenzji wybranych książek oraz fragmentów audiobooków.Chętni mogli sobie zrobić zdjęcie w Bibliobudce oraz wylosować książkę do czytania.
 • Szkoła wzięła udział w Wirtualnym Kiermaszu Książek na stronie www.ksiegarnia-tuliszkow.pl. Akcję promowano na stronie internetowej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny oraz na gazetce szkolnej.
 1. Mimo panującej epidemii na okres przerwy świątecznej i ferii zimowych wypożyczono nowości zakupione w ramach projektu. Wypożyczenia odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
 1. Zakupiono literaturę dla uczniów dyslektycznych, z autyzmem, z zespołem Aspergera: książki z przewagą ilustracji, dużą czcionką, teksty na zajęcia logopedyczne, teksty do czytania dla uczniów z dysleksją.
 2. Bibliotekarz poprzez dziennik elektroniczny przesyłał informacje do rodziców na temat polecanych blogów i stron internetowych recenzujących literaturę dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele wychowawcy podczas spotkań online z rodzicami w klasach I-VIII przedstawili prezentację o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz zaprezentowali list z fundacji ABC XXI wieku. Rodzice uczniów klasy 1 dodatkowo otrzymali   materiały edukacyjne w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”.

Red. Grażyna Kołodziejczyk

 


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 15 kwietnia 2021 by Natalia in category Uncategorized