Październik 19

Pierwszaki wrześniowe dary dla szkoły – pasowanie na ucznia

??????????Zgodnie z tradycją 17 października 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej – ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawcy i rodziców. Licznie zgromadzonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów powitała serdecznie p. dyrektor Jadwiga Baran Stożek. Ciepłe słowa do swoich młodszych kolegów i koleżanek skierowali też starsi uczniowie. Continue reading

Październik 19

Promujemy zdrowe odżywianie, realizujemy „Program dla szkół”

W naszej szkole w roku 2017/2018 został uruchomiony „Program dla szkół” w którym uczestniczą uczniowie klas I-V.  Celem programu jest dodatkowe wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Uczniowie przez 10 tygodni w semestrze w określone dni, otrzymują porcję owoców lub warzyw zamiennie z mlekiem i produktami mlecznymi. Wszystkie otrzymywane produkty są bezpłatne.  Continue reading

Październik 11

Udział w Programie „Aktywna Tablica”

aktywna tablicaNasza Szkoła wzięła udział w rządowym programie rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie  i nasza Lubomierska Jedynka została zakwalifikowana do Programu, otrzymując 13840,00 zł dofinansowania na zakup dwóch tablic interaktywnych z wymaganym osprzętem.  Continue reading

Październik 9

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mt 25,40)

20171009_075846Uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych ludzi, pragnienie zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego, chęć bycia potrzebnym a także nabywanie i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych oraz umiejętności działania w zespole to główne założenia Szkolnego Koła Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubomierzu. Młodzi wolontariusze wraz z opiekunami przez cały rok zamierzają realizować różne akcje charytatywne, które mają na celu pomoc potrzebującym, jednocześnie uczą wrażliwości i empatii.  Continue reading

Październik 6

Akcja Sprzątanie Świata – pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”

?????????? Już po raz 24, w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafić do wykorzystania. Continue reading

Wrzesień 27

Wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

??????????Uczniowie klasy IV wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Bezpieczny Dom” realizowanym wspólnie przez Państwową Straż Pożarną  i PZU.  Celem tego projektu jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności omawiane były sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach.  Continue reading

Wrzesień 27

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

??????????W środę, 20 września 2017r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kilka dni wcześniej kandydaci zostali przedstawieni całej społeczności szkolnej podczas apelu.  Po przeprowadzonej kampanii nadszedł dzień wyborów – uczniowie po oddaniu swoich głosów wrzucali karty do odpowiednio przygotowanej urny, dzięki której każdy głosujący mógł poczuć się jak prawdziwy wyborca! Continue reading

Wrzesień 6

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

??????????Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w poniedziałek 4 września. Zgodnie z wieloletnią tradycją dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczestniczyli w nabożeństwie celebrowanym przez O. Proboszcza Piotra Głoda. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 dokonała p. dyrektor Jadwiga Baran-Stożek, która serdecznie powitała zebranych. Continue reading