Listopad 12

Z ekologią za pan brat…

odkręć się na dobroJuż kolejny raz w naszej Szkole podejmowane są akcje ekologiczne. Jak co roku uczestniczymy w akcji Sprzątania Świata. Jest to świetna okazja do rozmowy i nauki o segregacji odpadów oraz recyklingu, a także uświadomienia uczniom konieczności dbania o środowisko naturalne. 

W październiku uczniowie w nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej Sprzątanie Świata 2018 uczestniczyli w akcji w zakresie zbiórki starych telefonów komórkowych, tabletów i modemów. Każdy telefon, który znajdzie się na wysypisku śmieci jest poważnym zagrożeniem dla przyrody. Trudno w to uwierzyć, ale na świecie jest więcej telefonów komórkowych niż telewizorów. Nie dziwi więc fakt, że obecnie istnieje już ponad 5 miliardów telefonów komórkowych. Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie, takie jak np. ołów oraz kadm, które są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Duże zmiany w sposobie w jaki wpływamy na środowisko naturalne mogą zostać wprowadzone jeżeli zaczniemy zmiany od małych kroków.

Należy również wspomnieć, iż już drugi rok z kolei Szkoła bierze udział w akcji zbiórki nakrętek „Odkręć się na dobro”, na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda („w górę serca”). Pozyskane ze zbioru nakrętek fundusze zamieniane są na realne marzenia: np. turnus rehabilitacyjny, upragniony wyjazd, malowanie pokoju, zakup konkretnej rzeczy, itp., w ramach prowadzonego „Funduszu Małych Marzycieli”.

„Zbieraj nakrętki i spełniaj marzenia chorych dzieci!”

Te wspólne akcje powinny przyczynić się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych, dzięki którym nasze otoczenie będzie z roku na rok czystsze i bezpieczniejsze, a obywatele coraz bardziej świadomi.

red. Grażyna Dawiec


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 12 listopada 2018 by Natalia in category Uncategorized