Wrzesień 23

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się do Państwa uprzejmie z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na renowację sztandaru. W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa  dobrej woli i wsparcia tego szczytnego celu. Dobrowolne wpłaty mogą składać Państwo w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy.

Sztandar jest dla całej naszej społeczności ogromnie ważnym symbolem, ponieważ przypomina historię i tradycję naszego kraju oraz uświetnia najważniejsze uroczystości szkolne i pozaszkolne. Jest znakiem, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą.

W zamian za pomoc finansową możemy zaoferować podziękowanie zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz symboliczny „gwoździk” z Państwa nazwiskiem na gablotę ze sztandarem. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację Waszych dzieci oraz przyszłych pokoleń.

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne


Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 23 września 2019 by Natalia in category Uncategorized